Certyfikaty

Nasze produkty są wytwarzane zgodnie najwyższymi standardami produkcji, sterylizacji i sprzedaży zgodnie z obowiązującymi standardami światowymi:

medcore_certyfikaty

Znak CE potwierdza, że oferowane szwy spełniają wszystkie wymagania zasadnicze oraz przepisy prawa, normy jakości i bezpieczeństwa dotyczące wyrobów medycznych

W zakresie produkcji i sprzedaży wyrobów medycznych posiadamy certyfikat Dobrej Praktyki Wytwarzania, który jest zaświadczeniem potwierdzającym zgodność warunków wytwarzania z wymaganiami GMP

System zarządzania jakością w zakresie produkcji i sprzedaży wyrobów medycznych jest zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015

W zakresie produkcji, sterylizacji i sprzedaży wyrobów medycznych posiadamy system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 13485:2012

Nasze produkty

Oferowane przez MEDCOR produkty to 6 materiałów wchanialnych, 5 materiałów
niewchanialnych, 6 typów krzwizn igieł i 6 typów konstrukcyjnych części penetrującej igieł oraz 16 grubości szwów (12/0 – 5)